Tag: Games

StarCraft 2: You’re going in

August 2, 2010

มาดูกันว่ามีอะไรบ้างในกล่องเกม StarCraft2 รวมถึง minimum system requirements สำหรับเครื่อง Mac และ PC

สินสุดการรอคอย The StarCraft II: Wings of Liberty

July 29, 2010

เกมวางแผนการรบจากค่าย Blizzard เจ้าของเกมดังอย่าง Diablo และ World of War Craft ได้เปิดตัวภาคสอง Wings of Liberty ไปแล้วเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2010 ที่ผ่านมาหลังจากประสบความสำเร็จอย่างมากจากภาคแรกของ StarCraft เมื่อ 10 กว่าปีก่อน