บล๊อคดนตรีและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
หรือเชิญ follow Twitter ได้ที่ @iBanKc ครับ

Medieval, Renaissance, Baroque

July 27, 2013

ลักษณะดนตรีและตีตกวีสำคัญของยุค Medieval, Renaissance, Baroque

Isaac Albeniz (1860-1909)

July 25, 2013

Isaac Albeniz (1860-1909) The creation of a distinctively Spanish classical musical idiom

โครงการประกวดเรียบเรียงเสียงประสานเพลงไทย “เพลงลูกทุ่ง”

July 18, 2013

เพลงที่ใช้ในการประกวดเรียบเรียงเสียงประสาน “เพลงลูกทุ่ง” ชิงเงินรางวัล 20,000 บาท จัดโดย คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

มือใหม่เลือกจักรยานปั่นออกกำลัง – Part 2 เลือกจักรยาน

May 8, 2013

การเลือกจักรยานให้เหมาะสมกับตัวเรา นอกจากจะดูวัตถุประสงค์ในการเอาไปใช้งานแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือการเลือกขนาดเฟรมให้เหมาะกับตัวเราอีกด้วย

มือใหม่เลือกจักรยานปั่นออกกำลัง – Part 1 ชนิดของจักรยาน

May 8, 2013

สำหรับมือใหม่อย่างผมปัญหาแรกเมื่อคิดจะเริ่มปั่นจักรยานคือจะเลือกปั่นจักรยานแบบไหนดีเพราะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายไปหมด และนี่คือข้อมูลที่ผมสรุปจากการอ่านตามเวปไซต์ต่าง ๆ นำมาเฉพาะชื่อที่เห็นคนพูดถึงตามเวปบอร์ดต่าง ๆ ในเมืองไทย

งานวิจัยทางศิลปะ

April 22, 2013

การวิจัยเป็นกระบวนการให้ได้มาซึ่งความรู้ โดยอาจเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือเป็นการต่อยอดจากองค์ความรู้เดิม ความรู้ที่ได้สามารถนำมาประยุกต์เพื่อต่อยอดสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีคุณค่าและสามารถอธิบายผลงานในทางวิชาการได้