แบบฝึกหัดการฟังทำนองเพลงอย่างง่าย

แบบฝึกหัดการฟัง

แบบฝึกหัดฟังทำนองเพลงแบบ Online พัฒนาโดยอาจารย์สำเภา ไตรอุดม ภาควิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

credit: samartmusic.com

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Facebooktwitterlinkedinyoutube