บล๊อคดนตรีและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
หรือเชิญ follow Twitter ได้ที่ @iBanKc ครับ

ดนตรีในยุค Thailand 4.0

August 20, 2018

ดนตรีในยุค Thailand 4.0 การผลิตงานดนตรีและการเข้าถึงงานดนตรีในยุคปัจจุบันมีความแตกต่างไปจากสมัยก่อน ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ การผลิตงานดนตรี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานสูงขึ้นอย่างรวดเร็วส่ง ผลต่อกระบวนการทำงานให้มีความสะดวกและมีอิสระในการสร้างสรรค์งานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้อุปกรณ์ต่าง ๆ ยังมีขนาดที่เล็กลงทำให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานมีอิสระมากขึ้นในด้านการเลือกสถานที่สำหรับทำการบันทึกเสียง ปัจจุบันการบันทึกเสียงเพื่อผลิตงานดนตรีสามารถแบ่งหน้าที่ของอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ได้ตามรูปที่แสดง โดยอุปกรณ์แต่ละชนิดสามารถสื่อสารกันได้ผ่านสัญญาณ MIDI โดยเครื่องดนตรีเช่น midi keyboard ทำหน้าที่ส่งสัญญาณ midi ให้คอมพิวเตอร์เก็บไว้และส่งสัญญาณไปเรียกเสียงที่เก็บไว้ในคลังเสียง (Sound Bank) มาบรรเลงกลับให้เราได้ยิน Midi มิดิ หรือ มาตรฐานการประสานเครื่องดนตรีแบบดิจิทัล (Music Instrument Digital Interface: MIDI) เป็นโพรโทคอลมาตรฐานที่คิดค้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยเป็นระบบการติดต่อสื่อสารทางดนตรี ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางดนตรี เช่น คอมพิวเตอร์ ซินธิไซเซอร์ ซีเควนเชอร์ ซาวด์โมดูล แซมเพลอร์ ซึ่งใช้สัญญาณไฟฟ้าแบบดิจิตอล ในการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ โดยจะมีความหมายเป็นโน้ตดนตรี และค่าการควบคุมลักษณะเสียงต่างๆ ไฟล์ MIDI ไม่ได้มีการเก็บเสียงดนตรีใด ๆ ไว้เหมือนอย่างเทปเพลงหรือซีดีเพลง ข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ในรูปของคำสั่งที่จะไปสั่งเครื่องดนตรีว่า […]

Theme and Variation – Applied

February 1, 2015

ตัวอย่างกรณีศึกษา theme and variation ในเพลงประกอบภาพยนต์

เพลงโหมโรงดนตรีไทย

May 2, 2014

เพลงโหมโรง คือ เพลงที่ใช้บรรเลงเป็นอันดับแรกหรือเรียกว่า “เบิกโรง” ก่อนการแสดงมหรสพต่าง ๆ เพื่อประกาศให้ผู้ชมทราบว่าการแสดงได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว นอกจากนั้นการบรรเลงเพลงโหมโรงยังมีประโยชน์ ดังนี้

ทำไมแจ๊สต้องคอร์ด 2-5-1

August 6, 2013

สำหรับคนที่เริ่มเล่นดนตรีแจ๊สจะสังเกตเห็นว่าคอร์ดที่ใช้ในเพลงส่วนใหญ่ จะประกอบไปด้วยการเคลื่อนที่ในลักษณะคอร์ด 2-5-1 อยู่เสมอ

Baroque, Classic, Romantic

August 6, 2013

ลักษณะดนตรีและคีตกวีสำคัญของ common practice period ได้แก่ยุค Baroque, Classic, Romantic

ทำความรู้จักระบบเกียร์รถยนต์แบบต่าง ๆ [Part 3]

August 3, 2013

ระบบเกียร์ CVT (Continuously Variable Transmission) เป็นระบบเกียร์ที่ให้ความนุ่มนวลขณะเปลี่ยนเกียร์ ผู้ขับขี่จะไม่รู้สึกว่ารถได้ทำการเปลี่ยนเกียร์เลยแม้แต่น้อย